Author - Dejan Milosavleski

Kontrollet e energjisë

Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit po vazhdon projektin për subvencionimin e ndërtimit të objekteve individuale të banimit përmes përgatitjes së një projekti bazë dhe dhurimit të investitorit. Nëpërmjet kësaj mase, ne sigurojmë subvencione deri në 2,000 euro nëpërmjet sigurimit të një projekti të ndërtimit falas të shtëpive.

Përveç zvogëlimit të kostove të ndërtimit, kjo masë do të zvogëlojë afatet për marrjen e një leje ndërtimi. Në vijim janë projektet falas nga:
1. Типска куќа - 50 м2

3. Типска куќа - 70 м2

4. Типска куќа - 80 м2

5. Типска куќа - 90 м2

6. Типска куќа - 100 м2

7. Типска куќа - 110 м2

8. Типска куќа - 120 м2

9. Типска куќа - 130 м2

10. Типска куќа - 150 м2

11. Типска куќа - 180 м2

12. Типска куќа - 200 м2